Sociala medier ingen demokratisk höjdare

Ledsen Borås Stad och alla ni andra kommuner som valt samma väg, men er satsning på sociala medier leder inte till mer demokrati. Varken Twitter eller Facebook bidrar till ökad demokratisk jämlikhet.

I morgon lägger forskaren Nils Gustavsson fram sin avhandling Leetocracy – Political participation, social network sites and inequality vid statsvetenskapliga institution på Lunds universitet.

Den visar att användandet av sociala medier inte har medfört att fler engagerar sig politiskt.

Politisk aktivitet avgörs av sociala strukturer som klass, kön eller utbildning, inte av teknik,

säger Nils Gustavsson i ett pressmeddelande.

Detta kommer inte som någon nyhet. Det var inte tryckpressen, telefon eller televisionen i sig som fick folk att reagera och engagera sig. Däremot har kommunikationsutvecklingen kommit att underlätta för att sprida budskap och mobilisera engagemang.

Att användandet av sociala medier har ökat ”uppifrån”, i och med att allt fler myndigheter och partier lärt sig att utnyttja denna sorts kommunikation, kommer inte heller det som någon större överraskning. Genom att ”finnas på Facebook” ger makten sig själv kontrollen över debatten. Man slipper visserligen inte undan granskning, men har samtidigt alla möjligheter till att själv alltid få sista ordet.

I relation till medborgarna, och i relation till det demokratiska mandat som är grunden för all kommunal verksamhet, torde detta vara ett tveksamt förhållningssätt. I en demokrati måste alltid medborgarna ha sista ordet. Om så inte är fallet är det hög tid att omvärdera varför man kommunicerar på detta sätt.

Det är också lätt att göra misstaget att tro att bara för att ett antal plattformar finns tillgängliga – som twitter eller facebook – så skulle dessa därmed med nödvändighet bidra till mer och bättre debatt. Men något massmedium är sannerligen inte de sociala medierna ännu. Ytterst få boråsare är intresserade av följa, gilla eller retweeta Borås stad. Vad Nils Gustavssons avhandling visar är snarare att i sociala medier så är ”det mest högutbildade personer på höga positioner inom politiska organisationer som tar mest plats, precis som i samhället i övrigt.” Det är som vanligt med andra ord.

Är därmed Borås stads satsning på sociala medier mest att betrakta som ännu en megafon för det kommunpolitiska etablissemangets envägskommunikation med boråsarna?

Ja. Än så länge. Borås stad måste inta en annan attityd till boråsarna. Medborgare kan aldrig reduceras till vänner på Facebook.   

(Den som tycker att det är motsägelsefull att BT:s ledarredaktion skriver så här om sociala medier på just sin blogg, och inte på ledarsidan, den har all rätt att tycka så. Vi avhänder oss rätten att ha sista ordet.)

Annonser

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

8 responses to “Sociala medier ingen demokratisk höjdare

 1. Ulf

  Fast innan jag skrev detta hade ni just det sista (eller iaf senaste) ordet här. Självklart är sociala media ingen universallösning som ökar demokrati eller delaktighet. Ni som gör tidning har väl redan sett problemen som möjligheten att kommentera artiklar ger. De som skriver är inte på jakt efter dialog och deras kommentarer är i bästa fall bara ”orepresentativa”. Men jag tror ändå att sociala media kan skapa något lite mer interaktion även för en stad. Sedan att en stad inte kan ha några vänner är ju en annan femma. Det är mer stadens företrädare, politiker och tjänstemän, som kan det. Nu får vi se om ni på ledarredaktionen låter rätten att inte ha sista ordet väga tyngre än er önskan att förklara varför andra har fel…

 2. Borås stad har kommit långt när det gäller att informera medborgarna. På många olika sätt. Sociala medier är ett. Det är bra men självklart räcker det inte bara med att informera. Man måste också ha dialog. Idag har Stadsdelsförvaltningarna i uppdrag att jobba med Medborgardialog. Vilket de också gör i viss omfattning. Samtidigt tar Borås stad fram principer för hur man ska använda Medborgardialogen på ett systematiskt sätt. Så att de som bor, verkar och vistas i Borås kan vara med och påverka inför större beslut på ett tidigt stadium. För att politikerna ska få bättre beslutsunderlag och medborgarna större förståelse för prioriteringar och varför besluten blir som de blir. Och känner delaktighet. Med den form av representativ demokrati som vi har i Sverige är det dock till syvende och sist politikerna som fattar besluten. Sedan ställs dessa till svars vart fjärde år.
  Läs gärna mer i förslaget till principer. OBS. Ej slutgiltig utgåva.
  http://www.boras.se/download/18.34cbb7bd13bb82fa9b180009998/Medborgardialog+remiss.pdf

  Anne-Marie Ekström (FP-representant i gruppen som tar fram principer för Medborgardialog i Borås)

 3. Gun-Britt Persson

  Även om inte fler blir politiker så sprids viss information till de som aldrig läser om det i tidningar eller följer med regelbundet i nyheter. Visst ökar antalet på de som kommenterar på fb.

 4. Ledarbloggen skriver:

  ”Är därmed Borås stads satsning på sociala medier mest att betrakta som ännu en megafon för det kommunpolitiska etablissemangets envägskommunikation med boråsarna?

  Ja. Än så länge. Borås stad måste inta en annan attityd till boråsarna. Medborgare kan aldrig reduceras till vänner på Facebook.”

  Belägg, exempel, motiveringar, förslag – tack!

  Här är ett litet exempel på hur dialog kan växa fram, i det här fallet via Facebook. https://www.facebook.com/home.php#!/RodgrontBoras/posts/234878943316801

  Jag har inte en bank av liknande exempel – än – men jag jobbar på saken, och hoppas på framgång.

  Kennet Öhlund, blocksekreterare Rödgrönt Borås

  • Vår text bygger på de slutsatser som statsvetaren Nils Gustavssons gör i sin avhandling om sociala mediers betydelse för engagemang och demokrati. Varken Twitter eller Facebook bidrar till ökad demokratisk jämlikhet. När en kommun – tjänstemän eller politiker var för sig eller tillsammans – bestämmer sig för att använda sig av just Facebook som kommunikationsmedel, så ger det visserligen möjlighet till information och dialog. Men denna dialog sker utifrån vad som bara kan beskrivas som en skenbart jämlik position. Det är kommunen som har sista ordet.

   Häruti ligger en grundläggande motsättning – i en demokrati har medborgarna alltid sista ordet. Inte heller kan boråsarna reduceras till ”vänner” på Facebook. I alla fall inte om man menar allvar med att all makt utgår från folket.

   Men det är också viktigt att påpeka att partierna givetvis är fria att agera hur man vill och var man vill i alla tänkbara medier. När det gäller kommunen ställs dock andra krav. Boras.se är något mer.

   Det kan tyckas petigt att poängtera detta. Men vi tror att det är nödvändigt, inte minst i en tid då sociala medier av etablissemanget anses vara den enda relevanta framtidsvägen till dialog. Dessa kan kanske bli viktiga och även demokratiskt relevanta i sinom tid. Men det mesta talar för att vi i så fall måste hitta bättre plattformar som överlämnar makten över ordet och inläggen till medborgarna.

   • Tack för svaret. Finns mycket att tillägga. Kanske gör jag det vad det lider, men just nu tillåter bara något litet, nämligen: Ge mig belägg för påståendet att sociala medier ”av etablissemanget anses vara den enda relevanta framtidsvägen till dialog”.

  • Om frågan ovan: Att myndigheter, medier och politiska partier och organisationer inte väljer att utveckla andra former av kommunikation med samma energi, visar i våra ögon att ”etablissemanget” föredrar sociala medier, i mångt och mycket förmodligen för att ”äga” såväl sitt budskap som sin kommunikationsplattform.
   Om det är bra eller dåligt, och vilka gränsdragningar som kan bli svåra, kan man förstås diskutera och tycka olika om. Men att själva trenden finns torde väl ändå vara rätt oomstritt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s