Grattis Sverige till friskare friskolesyn

WEB_INRIKES

Examensdag för friskolekommittén: Mats Pertoft (MP), Ibrahim Baylan (S), Tomas Tobé (M), Ulrika Carlsson (C), Annika Ekelund (KD) och Kristina Acketoft (FP). foto scanpix

Ibland räcker det med att bara läsa innantill. Den som tror att det alltid är i det finstilta som sanningen döljer sig, eller att det är där undantagen finns som regeln bekräftas, den blir besviken av att läsa friskolekommitténs rapport. Ty i första meningen slås det väsentligaste fast: Friskolorna har kommit för att stanna.

Om detta är Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna överens.

Bra. Snyggt jobbat. Då är det bara för alla att gå vidare och börja jobba för en ännu bättre skola.

Redan här har friskolekommitténs kompromiss gjort underverk. Det går inte längre att tala om den kommunala skolan och friskolorna som vore det skilda världar. Inte heller går att från politikerhåll betrakta friskolorna som gökungar i det gemensamt skattefinansierade boet. Den svenska skolan är en.

Andra meningen är inte så dum den heller: ”Kommittén anser att möjligheten att välja skola är av stort värde, både för den enskilde eleven och för att stimulera utvecklingen inom skolväsendet”. Se där ja! Ett erkännande av att friskolorna faktiskt gör nytta, är bra, är framgångsrika och framtidsinriktade – inte bara en annorlunda driftsform.

Väl framme vid tredje meningen i överenskommelsen så blir det bingo, julafton och tretton rätt på tipset samtidigt: ”Därför vill kommittén slå vakt om det fria skolvalet”.

Läs gärna BT:s ledare i torsdagens tidning om varför denna valfrihet är så viktig.

Ska man betrakta positionsförändringarna som kommitténs rapport vittnar om, så är det nog så att BT:s ledarkrönikör Stigbjörn Ljunggren fick rätt. I Dagens Samhälle konstaterade han att Socialdemokraterna nog skulle landa där regeringspartierna befann sig, vid att det behövdes klargöranden av friskolornas funktion och position. Och så blev det. Överenskommelsen är därför odramatisk och okontroversiell – om man bortser den svekdebatt som nu stundar inom S. Inga särskilt yttrande i världen kan rädda Baylan och Löfven från hårda ord.

Är det någon som minns vad bråket på Socialdemokraternas partikongress handlade om? Var det inte något om en kille som hette Mustafa? Det kan väl knappast ha handlat om friskolorna, med tanke på dagens överenskommelse?

Visst kan man vara raljant mot det stora röda partiets inre konvulsioner och umgängesformer, men det är givetvis bra att de sansade krafterna fått ansvaret för skolpolitiken i det partiet. Hela samhället vinner på att de ansvarstagande partierna är överens. Men det måste svida rejält för Socialdemokraterna i Borås att det inte blir något kommunalt veto.

Det är ingen överdrift att kalla S i Borås för friskolefientliga, även om man den senaste tiden har låtit så lena i rösten när man talat om ”alla skolor” i kommunen. Det är en sen omsvängning, och en omsvängning som låter falsk. Friskolorna ska fortfarande jagas bort om S får bestämma.

Kanske är det hög tid för en nyktrare syn på skolan även här? Det finns flera viktiga punkter i kommitténs rapport att ta vara på om man vill utveckla ”alla skolor” i Sverige och Borås.

1. ”Rätten att driva en skola ses som uttryck för förtroende från samhällets sida”. Den inställningen måste också gälla de kommunala skolorna. Våra folkvalda måste i lika hög utsträckning som friskolornas huvudmän sträva efter att göra den kommunala skolan bra, ge den resurser och inte motverka elevernas bästa genom att svika sina löften när man lovar att satsa på skolan.

2. ”Kommittén känner en oro inför en del ägares affärsupplägg skulle kunna innebära en olycklig kortsiktighet i verksamheten”. Samma gäller med kommunpolitikernas upplägg. Skolan får aldrig fungera som budgetregulator, eller få nöja sig med rester när årsresultatet räknas samman. Inte heller får man säga nej till satsningar som förstärker lärarrollen genom att snåla med slantarna till kompetens och ambitioner.

3. ”Kommittén vill se en ökad samverkan mellan kommunerna och de fristående skolor som vill etablera sig i kommunen”. Det är bra! Precis som kommittén skriver kan ömsesidiga åtaganden göras för att gemensamt utnyttja resurser – som bibliotek, gymnastikhallar och liknande som kommunen etablerat med skattemedel. Dessa borde vara friskolornas resurser redan idag då även friskoleelevernas föräldrar är skattebetalare. Friskolorna skulle i sin tur kunna dela med sig av sin många gånger mer framgångsrika pedagogik och sina arbetssätt så att de kommunala skolorna skulle kunna utvecklas bättre.

4. ”Kommittén föreslår att i de fall en skola uppvisar briser, som påtagligt påverkar förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen, ska Skolinspektionen göra en särskild analys av lärarsituationen på skolan”. Vilket vore välkommet i den kommunala skolan över hela landet. Har snåla kommunpolitiker bemannat de underpresterande skolorna fel av oaktsamhet eller har man gjort det medvetet? I förlängningen av överenskommelsen skulle man ju också kunna se över andelen bra lärare. Ett viktigare mått om det är bättre undervisning som leder till bättre resultat.

Det finns många liknande ömsesidiga utvecklingsmöjligheter som följer av en mer öppen attityd till friskolorna.

Grattis Sverige och grattis Borås om detta omsätts i politisk handling snarast!

Annonser

1 kommentar

Filed under Uncategorized

One response to “Grattis Sverige till friskare friskolesyn

  1. Inser inte ens ledarskribenterna i BT att det finns ett samband mellan vilken skatt vi betalar och vilken gemensamt finansierad välfärd vi kan förvänta oss? De rödgröna hånas ofta i ledarspalten för att de inte gör de stora satsningar på skolan som utlovades i valet. Ambitionerna finns och det avsätts så mycket resurser det går att anbringa, men den ekonomiska situationen påverkas givetvis i hög grad av samhällsförhållanden i övrigt. Ett sådant förhållande är att de rödgröna inte fick den regeringsmakt de eftersträvade – och som var en förutsättning för att tillräckliga resurser skulle satsas på kommunerna för att möjliggöra de skolsatsningar rödgröna utlovade – om de vann valet!
    Nu sitter vi med Reinfeldt i Rosenbad och får göra bästa möjliga utifrån de förutsättningarna.
    Ledarbloggens hallelujarop om friskolornas saliggörande effekt på det svenska skolväsendet är närmast patetiska! Den hyllade friskolekommitténs skrivningar på 9 sidor innehåller inte ett enda ord om det statens egna kontrollorgan Skolverket och Skolinspektionen tar upp som en allvarlig konsekvens av friskolereformen – den ökade segregationen i våra grundskolor. Det är obegripligt att en tidning som vill betraktas som seriös så fullständigt kan blunda för friskolereformens baksidor. Det vore mer seriöst om man även tog upp det problemet och belyste det. BT skulle säkerligen ändå klara av att landa i att friskolor är guds gåva till folket.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s