Skydda grundlagen från politiker som bara jagar kortsiktiga opinionsvinster

WEB_INRIKES

Det hände mycket i riksdagen idag. Och det mesta som hände visar att landets lagstiftande församling kan vara både klok och initiativrik när den vill. Här tre små rätter som ställdes fram på det politiska smörgåsbordet:

Socialutskottet lade fram ett förslag om att regeringen ska ta fram ett lagförslag för att förlänga utbildningen för tandhygienister. Här fick regeringspartierna vika ner sig för oppositionen.

Ett enigt arbetsmarknadsutskott var också framme med ett förslag om att regeringen ska skynda på med förslag om arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning.

Även det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet lät meddela att man ställer sig bakom regeringens förslag om att till utgången av 2014 ställa en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan.

Det flöt på bra. På det hela taget hade våra folkvalda en bra dag på jobbet.

Men så var det ju det här med finansutskottets initiativ om ändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Eller rättare sagt oppositionens överlagda grundlagsbrott, som denna smutsiga hantering rätteligen bör kallas.

Läser man den text som finns publicerad på riksdagens hemsida så är det rimligt att beskriva den samlade fyrpartioppositionens tilltag som så.

Rättsutredningen som genomförts lutar åt att riksdagen strax efter klockan fyra på eftermiddagen, med 156 ja mot 153 nej, faktiskt röstade igenom ett grundlagsbrott. Och detta trots att talmannen indirekt uppmanade riksdagsledamöterna att inte göra så. WEB_INRIKES

”Vi socialdemokrater anser att talmannen gör en felaktig bedömning”, sa Mikael Damberg (S). Kompisarna i Sverigedemokraterna höll sig i skinnet och viftade vare sig med järnrör eller skrek ”babbe” till talmannen efteråt. Och varför skulle man göra det, när man nu hade Socialdemokraternas gruppledare som sin egen talesperson i den här frågan.

Allianspartierna höll sig även de i kragen. Ingen ropade på polis eller skrek ”statskupp!”. Istället kunde man faktiskt höra en knappnål falla samtidigt som beslutet klubbades.

Men när den landade ekade det bara tomt i riksdagens kammare.

Man kan alltid diskutera och bråka om brytpunkter, skattesatser och avdragsgränser. Men frågan är om inte oppositionen gick för långt den här gången. Att utmana och förändra grundlagen är inget som ska ske med enkel majoritet i kammaren.

Oavsett vilket blir det nu Konstitutionsutskottet som får avgöra saken. Där har oppositionen, som är i majoriet, dock redan bestämt sig för att inte ta sin granskningsroll på allvar, att inte skydda riksdagsordningen, utan för att istället snabbhantera ett politiskt initativ som i första hand tagits för att jävlas med regeringen.

Det säger något som jag tror att få vill höra just nu, kanske om en urholkad demokratisyn. Tydligt blev det i alla fall, ja närmast övertydligt, att behovet av att skyndsamt hitta sätt att freda grundlagarna från politiker med kortsiktiga opinionsvinster i sikte, det har blivit akut.

(Mikael Hermansson)

Annonser

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

2 responses to “Skydda grundlagen från politiker som bara jagar kortsiktiga opinionsvinster

 1. Tomas Gustafsson

  Tja…Mikael. Din åsikt är faktiskt en av många. Inte ens experterna är såpass tvärsäkra som du.

  • Hej Tomas,
   och det är helt okej att du tvivlar. Om du läser texten i rättsutredningen så ser du att även om det finns möjligheter till undantag så innebär huvudregeln likafullt att den samlade brunrödgröna oppositionens agerande inte ryms inom riksdagsordningen.Något som också talmannen påpekade i sitt anförande i kammaren.
   ”Det är emellertid samtidigt svårt att komma i från det uttryckliga kravet i
   5 kap. 12 § RO på att rambeslutet ska fattas genom ett enda beslut.
   Ordalydelsen talar således med betydande styrka talar för att det varit
   lagstiftarens avsikt att det inte ska vara möjligt att genom ett senare beslut
   under pågående beslutsprocess ändra rambeslutet i en viss del, även om
   det är fråga om en inkomstökning. Att det i förarbetena talas om
   marginella justeringar och att man i praxis tillåtit särlagstiftning på
   inkomstsidan som beskrivits och beräknats i budgetpropositionen ändrar
   inte den bedömningen”, skriver förvaltningens jurister på sidan 22.
   Muckar man med riksdagsordningen, muckar man med grundlagarna.
   Gör man dessutom som KU avser, och på förhand bestämmer sig för att inte ta sin granskningsplikt på allvar, blir det ju knappast bättre av det.

   / Mikael Hermansson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s