Det ljusnar om jobben!

När Arbetsförmedlingen gör prognos är framtiden redan här. Effekten av att den stora jobbmyndigheten räknar på hur sysselsättningen kommer att öka under de kommande två åren är att det redan nu känns bättre. Prognosen bygger nämligen på att det finns en stor och växande optimism inom näringslivet, och att de jobb som kommer är nya jobb.

Drygt 11.000 privata arbetsgivare har blivit intervjuade. De tillfrågade tror på en starkt ökande efterfrågan på varor och tjänster. De offentliga arbetsgivarna däremot, är mer försiktiga. Vilket är naturligt och därför givetvis mycket bra. Det hade varit en katastrofprognos om det hade tvärtom.

Att den offentliga sektorn måste expandera är långt ifrån givet. När det finns en växande privat tjänstesektor som i många fall kan göra samma sak men effektivare och med högre kvalitet, blir behovet av kommunala utförare mindre.

Men det som framför allt är viktigt med att det blir fler jobb i privata företag är att skatteintäkterna ökar. Fler jobb och sänkta skatter är de stimulanser som möjliggör för fler jobb inom offentlig sektor.

I slutändan är det denna positiva känsla från det privata näringslivet sida som utgör en hållbar garant för vård, skola och omsorg, inte löften om att skattehöjningar är den enda vägens politik för bättre välfärd. Det är ett falskt antagande, som leder till färre jobb i hela samhället på sikt.

Att ungdomsarbetslösheten minskar radikalt är givetvis bra. Men dagens debatt har gjort den till något den inte är och aldrig har varit. Ungdomsarbetslösheten är ingen social katastrof där var fjärde eller femte ung människa står håglösa utanför Arbetsförmedlingen och hoppas på att åtminstone kunna bli daglönare. Den handlar istället om studerande som söker jobb under tiden som de studerar, och de handlar om unga som av olika orsaker inte klarat skolan.

Samtidigt minskar Arbetsförmedlingens betydelse för företagens rekrytering. Men för att inte Arbetsförmedlingen i praktiken ska förvandlas till en institution som ska förvara unga när skolan tappat greppet, måste det finnas tydliga krav på motprestationer från de arbetslösas sida. Arbetsförmedlingen kan inte bli en alternativ socialförsäkring eller förlängt studiebidrag.

Som framgår av prognosen så är det ett större problem att de så kallade enkla jobben blir allt färre. För många unga och äldre innebär detta att arbetsmarknaden blir allt mer svåråtkomlig. En bra arbetsmarknadspolitik förutsätter därför en förändrar mentalitet i samhällsdebatten: Det måste gå att tala om enkla jobb till lägre lön, det måst gå att tala om att förändra arbetsrätten så att trösklarna in på arbetsmarknaden blir lägre. Det måste gå att tala om att sänka andra ersättningar så att arbete eller utbildning blir enda vägen framåt.

Så här presenterar Arbetsförmedlingen upp prognosen i punktform:

* Ökad ekonomisk tillväxt – BNP-tillväxten växlar upp från 0,9 procent 2013 till 3,3 procent 2015.

* Både hushåll och företag är mer optimistiska än vanligt om framtiden.

* Stark ökning av arbetskraften — tillskott på 91 000 personer på två år.

* Sysselsättningen stiger med 61 000 respektive 55 000 personer åren 2014 och 2015.

* Jobben kommer i hög grad inom privata tjänster såsom hotell och restaurang, personlig tjänster och företagstjänster.

* Huvuddelen av de nya jobben går till utrikes födda.

* Bristen på efterfrågad arbetskraft stiger men den kommer inte att bli lönedrivande år 2014.

* Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt — ungdomar med bristfällig utbildning får dock fortsatt svårt.

*Andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden passerar *70 procent av antalet inskrivna arbetslösa (utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning).

* Sysselsättningen ökar i alla län, men blir starkast i de tre storstadsregionerna.

* Bristen på arbetskraft blir allt större inom näringslivet i mindre glesbygdskommuner. Generationsväxlingen och minskad befolkning i arbetsföra åldrar ligger bakom.

Hela prognosen hittar du här.

(Mikael Hermansson)

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

2 responses to “Det ljusnar om jobben!

  1. Fredrik

    Ungdomsarbetslösheten är ingen social katastrof?

    Jo, för den enskilde.

    • Ja – och nej. För enskilda unga kan lång arbetslös givetvis vara en social katastrof, men ungdomsarbetslösheten av idag är inte en social katastrof för samhället som helhet. Generellt sett är det mellan sju och nio procent unga som är ”riktigt” arbetslösa, men samtidigt vet vi att unga är arbetslösa ofta men kortare tid än äldre arbetssökande. Det är vanligt med kortare anställningar och sedan perioder av arbetslöshet. Men på sikt får de flesta unga som inte har andra hinder för anställning jobb.
      Däremot finns det individer och grupper som ligger längre från arbetsmarknaden. Se ovan i Arbetsförmedlingens prognos ”Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt — ungdomar med bristfällig utbildning får dock fortsatt svårt.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s