Tag Archives: Avlyssning

Tjänstefel att inte samarbeta med NSA

images

Det har inte varit någon bra period för Piratpartiet, PP. Under Obamas besök var det många som trodde att de skulle leda protesterna mot USA:s omfattande avlyssning, men så blev inte fallet. De tvingades istället dela plattform med allsköns bokstavskombinationer på vänsterkanten, och deras – i mångt och mycket berättigade – kritik mot Storebrorssamhället försvann i en kakafoni av Assad-förespråkare, Castro-fantaster och sedvanliga USA-hatare.

Igår såg det dock ut som om Piratpartiet äntligen kunde få medieutrymme för sin hjärtefråga. Vid en hearing i EU-parlamentet avslöjade den brittiske frilansjournalisten Duncan Campbell att Försvarets Radioanstalt, FRA, aktivt samarbetar med sin amerikanska systerorganisation National Security Agency, NSA. Men det blev inte det genombrott som man hade hoppats på.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet uttalade sig och tyckte att det var ”oacceptabelt” om Campbells avslöjande stämde. Utrikesminister Carl Bildt kunde däremot inte kommentera uppgiften då han betvivlade dess sanningshalt.

Dessutom kan man uttrycka en skepsis mot att det här överhuvudtaget betraktas som ett avslöjande. Om man känner till Sveriges historia under kalla kriget vet man att samarbetet med USA både var aktivt och nödvändigt, trots den offentliga neutraliteten.

Lite provokativt skulle man också kunna säga att det rent ut sagt vore tjänstefel om FRA inte samarbetade med NSA. Ett samarbete som är att föredra om man betänker att det finns betydligt mindre nogräknade underrättelsetjänster.

Piratpartiet har en viktig roll att spela i EU-parlamentet. Men om man verkligen vill få ett genomslag måste man sluta alliera sig med USA-hatarna och istället attrahera USA:s vettigare kritiker.

(David Lindén)

Annonser

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Martin Luther King idag?

Bild

Idag är det 50 år sedan baptistpastorn och medborgarrättskämpen Martin Luther King jr (1929-1968) höll sitt berömda ”I have a dream” (jag har en dröm) tal inför 250,000 medborgarrättskämpar vid Lincoln Monumentet i USA:s huvudstad Washington DC. Talet där King, eller ”MLK” som han ibland kallas, uttrycker förhoppningen om att varje person i framtiden skulle bemötas utifrån sina handlingar och inte baserat på sin hudfärg, har med rätta blivit historiskt. Det fungerar än idag som en antirasistisk trosbekännelse, och jubileet uppmärksammas bland annat med att president Barack Obama håller tal vid Lincoln Monumentet.

På pappret kommer allting att vara perfekt.

En afroamerikansk president håller tal för att hedra den man som krävde det fullt berättigade, nämligen, att alla USA:s medborgare skulle vara lika inför lagen. Att president Obama kan hålla tal vid Lincoln Monumentet och inte som servitör Barack Hussein Obama, vilket är hans hela namn, servera på något av alla de otaliga caféer som ligger i närheten är i sig ett bevis på att MLK:s dröm delvis är uppfylld. Men man bör också betänka talets budskap om att varje person ska bli bemött utifrån sina handlingar och inte sin hudfärg.

Vad skulle MLK ha ansett om president Obamas handlingar?

Det vet man inte. Men det står klart att Obama idag har en avlyssningsapparat till sitt förfogande som skulle ha gjort medborgarrättsrörelsens antagonist FBI-chefen J Edgar Hoover grön av avund. Det står också klart att han kanske kommer att dra in USA i ytterligare ett krig som inte kommer att sanktioneras av FN.

Självklart går det att ha åsikter kring detta och om presidentens ämbetsroll i dagens globaliserade värld. Men det är också viktigt att ha i åtanke att Kings tal under åren har missförståtts av en, förvisso godhjärtad, antirasismrörelse som har velat göra det till sin egen åsiktsförklaring. Talet var riktat till en amerikansk publik för att lösa ett amerikanskt segregationsproblem. Därför handlar det om det individuella bemötandet. En del kunniga kan emellertid påpeka att han använder uttrycket ”negro” som ett samlingsnamn för USA:s afroamerikanska befolkning. Det är förvisso sant, men han nämner också att det slutligen handlar om det individuella bemötandet.

Lite tillspetsat skulle man kunna påstå att King idag hade anklagats för att inte se ”strukturerna” av de som påstår sig vara hans arvtagare.

(David Lindén)

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized