Tag Archives: mänskliga rättigheter

Halvofficiell Anna Lindh-Akademi väcker frågor

Anna Lindhs Minnesfond_logo

”Sverige har länge haft ett högt anseende internationellt gällande mänskliga rättigheter. Detta tack vare svenska representanter vars ledarskap har präglats av en stark värdegrund och civilkurage. Anna Lindh var en sådan ledare och vi vill verka för att fler arbetar i hennes anda”.

Dessa ord har sagts av socialdemokraternas tidigare partiordförande Mona Sahlin, som idag är ordförande i den minnesfond som bildades efter att hennes nära vän utrikesministern Anna Lindh mördades 2003. Fonden ska nu i samarbete med Malmö Högskola och Svenska PostkodLotteriet starta en Anna Lindh-Akademi som efter årsskiftet ska utbilda aktörer från politik, offentligheten och näringslivet i mänskliga rättigheter. Det ligger också nära till hands att undra om det är en slump att ”vallokomotivet” Margot Wallström jobbar åt PostkodLotteriet.

Förvisso drivs minnesfonden som en ”partipolitiskt obunden stiftelse” och det är inte ovanligt att privata aktörer finansierar donationer vid högskolor och universitet. Bland annat har IKEA finansierat en professur vid Linnéuniversitet i Kalmar, och Göteborgs-Posten grundade tillsammans med Göteborgs Universitet Medieakademin 1997. Men dessa initiativ skiljer sig från samarbetet mellan Anna Lindh-akademin och Malmö Högskola, då det där inte verkar finnas klara skiljelinjer var den enes inflytande slutar och den andres börjar.

Några berättigade frågor är bland annat hur eleverna till Akademin ska utses och vad som händer om Högskolan landar i en annan slutsats än Anna Lindhs Minnesfond? Skillnaden på normal privatfinansierad forskning är att donationen innebär att donatorn överlåter utbildningsansvaret till den högskola eller det universitet som får pengarna.

Förhållandet mellan Malmö Högskola och Anna Lindh-Akademien verkar istället vara halvofficiellt, med syftet att minnesfonden kan låna lite av högskolans forskningsrykte. Detta trots att Minnesfonden fortfarande har nära och aktiva band med Socialdemokraterna, och däri finns också en större problematik. Ty fri forskning är självklart beroende av externa aktörer, men det gäller att universiteten och högskolorna markerar kraftigt mot extern påverkan som i värsta fall vill använda institutionerna till ideologiproduktion.

(David Lindén)

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Vet kommunisten Sundhage hur man googlar?

soldater

”Med tanke på vad Nordkorea är för land, hade du kunnat tacka ja till en jobbförfrågan?
– Det är det som är grejen. Man vet inte hur landet ser ut”.

Så svarade tränaren för svenska damlandslaget i fotboll och medlemmen i Kommunistiska Partiet, Pia Sundhage, på varför hon i en intervju med Soran Ismail i Svenska Fotbollsförbundets podcast ”Heja Sverige” sagt att hennes dröm vore att träna Nordkoreas damlandslag. Frågan om vad Nordkorea är för land är således irrelevant för man vet inte ”hur landet ser ut”. En bortförklaring som diktaturkramare använt sedan, åtminstone, 1930-talets nazityskland.

Det som dock verkar ha undgått fotbollslegendaren och den tidigare sommarprataren Sundhage är att ”man” faktiskt har en ganska bra bild av läget i Nordkorea. Det finns flera böcker skrivna av dem som lyckats fly och FN:s kommission för mänskliga rättigheter har skrivit en detaljerad rapport och en slutsats i sammanfattningen är värd att återges i sin helhet:

“Systematic, widespread and gross human rights violations have been and are being committed by the Democratic People’s Republic of Korea, its institutions and officials. In many instances, the violations of human rights found by the commission constitute crimes against humanity. These are not mere excesses of the State; they are essential components of a political system that has moved far from the ideals on which it claims to be founded” (s.14).

För att vara FN är detta en stark slutsats. Brotten mot de mänskliga rättigheterna går inte att bortförklara som ”statliga excesser utan är bärande komponenter i detta politiska system som har utvecklats långt ifrån de ideal som det anser sig grundas på”. Med andra ord så är det ett bra exempel på att kommunismen trots sina vackra ord alltid leder till brutala handlingar.

Denna rapport och flera andra från till exempel Amnesty International och Human Rights Watch finns tillgängliga på internet. Om Sundhage inte vet hur man använder sökmotorn google bör hon därför lära sig detta för att i framtiden undvika liknande misstag. Men det är troligt att hon faktiskt kan googla och därför låter sina egna förvridna politiska idéer överskugga verkliga fakta.

Pia Sundhage är en briljant fotbollstränare. Det kan ingen ta ifrån henne. Men när det handlar om samhällsfrågor framstår hon mer och mer som den där överförfriskade ”experten” som på puben alltid tycks veta hur fotbollsspelarna ska agera och vars kunskap växer i takt med mer inmundigandet av rusdrycker.

Ett konkret tips är att lära sig av David Beckham som en gång fick frågan om vad han tyckte om Storbritanniens deltagande i Irakkriget och svarade: ”jag är inte insatt”. Dessutom borde media lyssna på henne när hon talar fotboll och möta henne med välförtjänt tystnad när hon talar politik.

(David Lindén)

9 kommentarer

Filed under Uncategorized

Slentrianmässig FN-kritik

988310_10100764350424658_705944062_n

Länge stod Förenta Nationerna (FN) och bistånd i svensk politisk för det goda och osjälviska. Under kalla kriget sågs europasamarbetet som en kapitalistisk klubb, medan FN var det goda världssamvetet som dessutom hade letts av en svensk och bistånd hjälpte till att bygga upp utvecklingsländerna. Tilltron till världssamfundet kom dock att få sig en knäck i och med folkmordet i Rwanda 1994 och biståndet har mer och mer kommit att associeras med diverse diktaturer. Idag har synen på FN ersatts av en skepsis, som tyvärr då och då blommar ut i ett slentrianmässigt förakt som definitivt inte hjälper dem som vill att organisationen ska reformera sig.

På senare tid har vi bevittnat två tecken på att FN-kritik har gått så pass långt att den ersatts av en intellektuell lathet. Det är exempelvis lätt att avfärda kommitteen mot rasdiskriminering då det finns representanter för länder med ett – minst sagt – tveksamt förhållningssätt till mänskliga rättigheter. Men ledamöterna är inte kvoterade, utan väljs i slutna omröstningar och flera har varit kritiska mot sina hemländer, vilket också den tidigare ledamoten Peter Nobel har påpekat.

För några dagar sedan avslöjade Svenska Dagbladets New York korrespondent Jenny Nordberg att FN:s biståndsorgan United Nations Development Program (UNDP) inte kunde redogöra för om biståndet hade någon positiv inverkan. Om detta hade varit sant hade det förvisso varit en stor nyhet. Det hade också varit en stor nyhet om rapporten som SvD ”fått ta del av” hade varit hemlig eller om UNDP hade gjort allt för att underhålla den. Men så var inte fallet.

Likt andra internationella organisationer som existerar tack vare sina medlemsländer beställer UNDP med jämna mellanrum externa granskningar av sin verksamhet. Dessa finns tillgängliga på organisationens hemsida och där finns även den rapport som kritikerna vill behandla som en nyhet. Den har varit tillgänglig i ett par månader och man anser inte att det ej går att hitta ett sammanband mellan bistånd och hjälp. Däremot diskuterar man flera problem med uppföljningen av biståndet som exempelvis tillförlitlig statistik.

Det är lätt att kritisera FN och organisationen bör självklart kritiseras när man gör fel. Anders Wijkman som tidigare var chef för UNDP har exempelvis påpekat att ”det är toppstyrt och alltför mycket regionala hänsyn när chefer rekryteras – dvs man får ofta ej rätt man på rätt plats”. Men om man bara använder kritiken för att plocka billiga politiska poäng tjänar inte kritiken någonting till. Ty då hemfaller man åt samma sorts propaganda som organisationens mindre demokratiska medlemsländer.

(David Lindén)

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized