Tag Archives: Mattias Svensson

Uppföljning: SSU i allians med svartrockar?

fanny_och_alexander_102

Det är ingen som kan förneka att SSU:s kyrkovalskampanj har blivit något av en snackis bland dem som Fredrik Reinfeldt kallar för ”det kommenterande Sverige”. En del borgerliga debattörer har känt sig så pass frustrerade över videon att de uttryckt saker som att ”ge mig en diskussion mellan Siewert Öholm och Roland Poirer Martinsson, anytime”.

Jesus är en fråga som berör, och vissa är säkert lite sura över att SSU för en gångs skull driver en kampanj som man talar om. Men konstigt nog verkar ingen av organisations företrädare vara aktiv i sociala medier för att försvara den, och deras frånvaro lämnar en del obesvarade frågor.

Kyrkan är i mångt och mycket en stel, hierarkisk och konservativ institution. Är detta verkligen en plats som radikala Socialdemokrater ska värna om? Och ska man värna om religionen, vilken Marx menade var ett opium för folket? För att inte tala om det institutionaliserade och kyrkovälsignade äktenskapet?

Betänk radikalen Per Albin Hanssons ord till sin sambo Sigrid Vestdahl: ”Vi skola bli lyckliga och i vår helgedom skall ingen prästsatan komma in och ohelga”.

Svartrockarna ska inte fördärva den radikala ungdomen, vilket de nu tycks ha gjort.

(David Lindén)

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

SSU leker Nietzsche

Bild

Om man är engagerad i Svenska Kyrkan, vilket majoriteten av svenska folket inte är, så är dessa viktiga och bråda dagar. Den 15 september är det kyrkoval och alla medlemmar bör självklart utnyttja sin rösträtt.

Dagens kyrkoval är en demokratisk kompromiss från när kyrkan skildes från staten. Det var en åtgärd som inte alla stöttade. Tidigare statsminister Göran Persson (S), som enligt egen utsago funderat på att bli präst, lär ha suckat till kulturminister Marita Ulvskog att hon genomfört ”den största privatiseringen i svensk historia”.

Länge motarbeta Socialdemokraterna och Centerpartiet separationen. Officiellt hette det att man ville bevara ”folkkyrkan”, men en cynisk observatör skulle också kunna påstå att en statskyrka ställer avsevärda resurser till makthavarnas (läs politikernas) förfogande. Det var i alla fall vad som drev Gustav Vasa som på 1500-talet såg till att kyrkan inlemmades i staten.

Nu är det val till kyrkofullmäktige och valrörelsen har till största del gått obemärkt förbi. De flesta riksdagspartier har valt att avveckla sitt rent partipolitiska engagemang i kyrkan, och låter partisympatisörer ställa upp under egna beteckningar.

Socialdemokraterna satsar däremot fullt ut i valet och drivkraften tycks vara att ”stoppa” Sverigedemokraterna, vilka också ställer upp. Till råga på allt har f.d. (S)-ministern Morgan Johansson, som tidigare varit styrelseledamot i den sekulära organisationen Humanisterna, organiserat valkampanjen.

Ungdomsförbundet, SSU, har också tryckt en affisch där folk uppmanas att rösta (S) för att Jesus skulle ha gjort detta. Morgan Johanssons roll och ”Jesus som sosse” affischen påminner om filosofen Friedrich Nietzsches ord om att människan måste känna en vilja till makt och att man under den processen, metaforiskt, dödar Gud.

Kampanjen har också genererat en del, förutsägbara, anklagelser om att vara osmaklig. Men man kan också hålla med den liberale debattören Mattias Svensson som glatt deklarerade: ”Riktigt grov smädelse av den kristne profeten. Gillar det! Mer blasfemi åt folket”.

(David Lindén)

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Uppdaterat: Solkungen hör av sig

Bild

När Carl Schlyter i en lång och utförlig kommentar vill motivera sitt beteende, framstår han istället som än mer uppfylld av vad historikern Erik Lönnroth i sin bok om en annan envåldshärskare, Gustav III, kallade för ”den stora rollen”.

Schlyter påpekar att han ”inte lagt ett förslag om att förbjuda lakritspipor”. Men det har aldrig hävdats, däremot att han vill förbjuda dem och det vill han fortfarande, då han röstade för ”att förbjuda leksaker, godis mm som imiterar tobaksprodukter som därmed normaliserar rökning och uppmuntrar dem att imitera vuxnas rökningsbeteende”. Att han sedan vill urskulda sitt beteende med att han tror ”att både Danska och Svenska livsmedelsverket skulle komma fram till att lakritspipor inte är tillräckligt imiterande” gör inte saken bättre, då det finns en del unga, som i sitt oförstånd vill framstå som intellektuella och därför börjar med pipa.

Se där ytterligare ett skäl till förbud!

Vad man som slutligen blir sista anteckningen i den Schlyterska Solkungsjournalen är när han påpekar att han minsann är EU-kritiker, ”men just tobaksindustrin” ska ”detaljregleras annars hittar deras jurister kryphål, ibland kanske över det löjligas gräns”. Det kan på sin höjd framstå som en god tanke, men alla anhängare av ett rättssamhälle borde väl vara av åsikten att lagar ska tolkas och följas, och råkar det vara så att det i lagen finns ett stöd för också förhatliga tobaksprodukter så måste även den lagen följas.

För anhängarna av europatanken ska EU göra det enklare för människor att bo och arbete i medlemsländerna. Det är privilegium att leva och verka i flera länder. Men för andra framstår detta som en farlig tanke. Som emellertid kan mildras om man får bestämma lite över alla andra.

(David Lindén)

PS: Schlyter säger också i förbigående att: “Vad gäller rökning i film omfattas det av tryckfriheten och kommer ej regleras”, men tankar som redan satts på pränt kan, med lite regleringsvilja, också de bli verklighet. De duktiga läsarna M-politikern Per Hagwall och debattören Mattias Svensson hörde av sig och upplyste om att det både i lilla Sverige och i stora världen, tyvärr, finns fler kandidater till Solkungensyndromet än Carl Schlyter.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized