Tag Archives: prism

Martin Luther King idag?

Bild

Idag är det 50 år sedan baptistpastorn och medborgarrättskämpen Martin Luther King jr (1929-1968) höll sitt berömda ”I have a dream” (jag har en dröm) tal inför 250,000 medborgarrättskämpar vid Lincoln Monumentet i USA:s huvudstad Washington DC. Talet där King, eller ”MLK” som han ibland kallas, uttrycker förhoppningen om att varje person i framtiden skulle bemötas utifrån sina handlingar och inte baserat på sin hudfärg, har med rätta blivit historiskt. Det fungerar än idag som en antirasistisk trosbekännelse, och jubileet uppmärksammas bland annat med att president Barack Obama håller tal vid Lincoln Monumentet.

På pappret kommer allting att vara perfekt.

En afroamerikansk president håller tal för att hedra den man som krävde det fullt berättigade, nämligen, att alla USA:s medborgare skulle vara lika inför lagen. Att president Obama kan hålla tal vid Lincoln Monumentet och inte som servitör Barack Hussein Obama, vilket är hans hela namn, servera på något av alla de otaliga caféer som ligger i närheten är i sig ett bevis på att MLK:s dröm delvis är uppfylld. Men man bör också betänka talets budskap om att varje person ska bli bemött utifrån sina handlingar och inte sin hudfärg.

Vad skulle MLK ha ansett om president Obamas handlingar?

Det vet man inte. Men det står klart att Obama idag har en avlyssningsapparat till sitt förfogande som skulle ha gjort medborgarrättsrörelsens antagonist FBI-chefen J Edgar Hoover grön av avund. Det står också klart att han kanske kommer att dra in USA i ytterligare ett krig som inte kommer att sanktioneras av FN.

Självklart går det att ha åsikter kring detta och om presidentens ämbetsroll i dagens globaliserade värld. Men det är också viktigt att ha i åtanke att Kings tal under åren har missförståtts av en, förvisso godhjärtad, antirasismrörelse som har velat göra det till sin egen åsiktsförklaring. Talet var riktat till en amerikansk publik för att lösa ett amerikanskt segregationsproblem. Därför handlar det om det individuella bemötandet. En del kunniga kan emellertid påpeka att han använder uttrycket ”negro” som ett samlingsnamn för USA:s afroamerikanska befolkning. Det är förvisso sant, men han nämner också att det slutligen handlar om det individuella bemötandet.

Lite tillspetsat skulle man kunna påstå att King idag hade anklagats för att inte se ”strukturerna” av de som påstår sig vara hans arvtagare.

(David Lindén)

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Hoppas Obama har mer att berätta

Carl-Bildt-Fredrik-Reinfeldt
I förre presidenten George W. Bushs memoarer bevärdigas Sverige bara en bisats. Han berättar i korthet om hur han besökte en rad europiska länder och nämner då i förbigående att ”jag besökte också Sverige”. Det är visserligen bättre än den tidigare franske presidenten Jaques Chirac som i sina memoarer misstar Sverige för Danmark, men en bisats kan ändå tjäna som en illustration av hur oviktigt Obamas besök är för USA. Något som kan vara värt att notera i jämförelse med hur viktigt besöket nu framstår i sommartorkans Sverige.

Inrikespolitiskt kommer Alliansen att få sola sig i internationell glans och det är en bra uppvärmning inför valrörelsen. Men vad kommer att dryftas under besöket? Det kommer vi inte att med bestämdhet få veta förrän arkiven öppnas om många år.

När det gäller just statsbesök kan den också den omedelbara tolkningen i efterhand framstå som pinsamt fel. Som när dåvarande folkpartistatsminister Ola Ullsten 1979 var i Washington för att träffa USA:s president Jimmy Carter. Svensk media hade fått se presidentens schema och konstaterade skadeglatt att Carter hade 15 minuter reserverat för Ullsten och dubbelt så lång tid för att äta lunch med sin fru Rosalyn. Långt senare kom det dock fram att de hade diskuterat kärnkraft och att Carter hade fattat ett sådant tycke för Ullsten att han kontaktade honom under det efterföljande gisslandramat i Iran. Svenska ambassaden i Teheran gömde också ett antal amerikaner.

Så visst lönar det sig att träffas på toppnivå.

Men om man ska spekulera lite så lär nog handelspolitiken bli central och har bäring på EU och på säkerhetspolitiken.

Kanske, kanske även lite om den senaste tidens kontrovers kring USA:s systematiska övervakning av internet.

Sverige har alltid varit en viktig handelspartner för USA vilket delvis går tillbaka till den svenska immigrationsvågen. Från mitten på 1800-talet till en bra bit in på 1900-talet utvandrade ungefär två miljoner svenskar till USA. De flydde på grund av svält och fattigdom, och kom att prägla USA delar av USA. Idag kallas exempelvis delstaten Minnesota fortfarande för svenskbyggden.

När dåvarande statsminister Ingvar Carlsson 1988 besökte den amerikanske presidenten George H. W Bush höll han även en föreläsning på Northwestern University utanför Chicago, där han tidigare hade varit utbytesstudent. Efteråt träffade han en avlägsen kusin, som uttryckte sin glädje över att den diplomatiska relationen mellan Sverige och USA var återställd efter att Olof Palme 1972 hade kritiserat president Nixons bombningar av Hanoi.

När det gäller säkerhet och övervakning går det hela tillbaka till kalla kriget. Journalisten Åke Ortmark skriver i sina memoarer om att det alltid fanns en tyst överenskommelse om att Sverige utgjorde Natos norra flank, trots att vi på pappret var och är neutrala. Idag är vi fortfarande en viktig allierad och Obamas svenska kritiker har påpekat att Sverige och USA har ett omfattande underrättelsearbete.

I väntan på nästa amerikanska presidentbesök minns vi Bushs besök i Göteborg under EU toppmötet 2001. Förhoppningsvis kommer Obamas inte att urarta i kravaller. Förhoppningsvis blir det istället lugnt och städat toppmöte där det dryftas sakpolitiska frågar, och om vi har tur kanske Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt framföra många svenskars berättigade oro när det gäller alltför omfattande övervakning.

(David Lindén)

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized